Co to jest ubezpieczenie GAP? Jak działa i kiedy się przydaje?

W dzisiejszych czasach zakup samochodu może być znacznie ułatwiony dzięki różnym formom finansowania, takim jak kredyty samochodowe czy leasing. Zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla klientów indywidualnych, istnieją opcje umożliwiające korzystanie z nowego samochodu bez konieczności jego pełnego zakupu. Jednak w okresie spłaty takiej umowy, istnieje ryzyko straty finansowej w przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu. Aby się przed tym zabezpieczyć, warto rozważyć ubezpieczenie GAP.

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP, znane również jako GAP MTE, jest rodzajem ubezpieczenia, które chroni przed stratami finansowymi wynikającymi z kradzieży lub całkowitego zniszczenia pojazdu objętego umową leasingu lub kredytem samochodowym. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie, które rekompensuje straty poniesione przez ubezpieczonego. Ubezpieczenie to jest szczególnie ważne, ponieważ klienci mają pewne zobowiązania wobec instytucji finansujących, podczas spłaty wartości pojazdu.

Jak działa ubezpieczenie GAP?

W przypadku umowy kredytu samochodowego, po podpisaniu umowy i otrzymaniu pojazdu, kredytobiorca zyskuje prawa własności do auta. Oznacza to, że to on, a nie bank, ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości samochodu w okresie użytkowania. Naturalnie, klient zobowiązany jest do regularnych comiesięcznych spłat, zgodnie z ustaleniami w umowie kredytowej. W przypadku leasingu, finansujący udostępnia pojazd klientowi, a ten staje się właścicielem dopiero po zakończeniu okresu leasingu i spłacie końcowej wartości auta. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z kredytem, czy leasingiem, jeśli pojazd zostanie skradziony lub uszkodzony w czasie trwania umowy, klient musi nadal spłacać pozostałe raty. Na szczęście, istnieją dwa rodzaje ubezpieczeń, które chronią przed tym ryzykiem: ubezpieczenie komunikacyjne, które obejmuje kradzież, rabunek i uszkodzenia samochodu oraz ubezpieczenie GAP, na którym skupia się niniejszy artykuł.

Kiedy ubezpieczenie GAP się przydaje?

Ubezpieczenie GAP MTE zabezpiecza klientów przed kosztami związanymi z utratą samochodu. W przypadku wypadku, który prowadzi do całkowitego zniszczenia pojazdu lub jego kradzieży, ubezpieczony może ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego. Niemniej jednak, zdarzają się sytuacje, gdy odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego nie pokrywa całkowitej wartości auta określonej w polisie GAP MTE. W takim przypadku, wypłata z ubezpieczenia GAP uzupełnia odszkodowanie od ubezpieczenia komunikacyjnego i pokrywa pozostałe raty. Aby ubezpieczenie GAP zostało uruchomione, firma ubezpieczeniowa, która ubezpiecza samochód w ramach polisy komunikacyjnej, musi potwierdzić szkodę jako całkowitą stratę.

Ważne jest, aby zaznaczyć, że ochrona oferowana przez ubezpieczenie GAP MTE może kontynuować się nawet w przypadku, gdy kredytobiorca lub najemca decyduje się na wcześniejszą spłatę swoich zobowiązań. Jeśli ktoś planuje wcześniejszą spłatę kredytu lub leasingu, może wskazać w aplikacji ubezpieczeniowej, że chce zachować ochronę do końca okresu ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie GAP jest ważnym narzędziem, które chroni klientów przed finansowymi konsekwencjami w przypadku utraty samochodu w trakcie trwania umowy leasingowej lub kredytowej. Obejmuje ono różnicę między wypłatą od ubezpieczenia komunikacyjnego a całkowitą wartością pojazdu, umożliwiając uniknięcie spłacania pozostałych rat. Decydując się na finansowanie samochodu za pomocą kredytu lub leasingu, warto wziąć pod uwagę ubezpieczenie GAP, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami i nieprzyjemnymi konsekwencjami.